Kaksoistutkinto-ohjelmat

MBA tai EMBA Kaksoistutkinto tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden yhdistää kauppatieteiden tutkinto muun alan jatkokoulutusohjelmaan.

Kaksoistutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat tutkinnon osia esimerkiksi seuraavilla aloilla: tekniikka, oikeustiede, julkinen terveydenhuolto, terveyshallinto, biolääketiede, sosiaalityö, taloustiede ja hoitotyö. MBA kaksoistutkinto-ohjelmista voi yleensä valmistua vuoden nopeammin kuin jos opiskelija suorittaisi molemmat tutkinnot erikseen, mutta aikataulu vaihtelee ohjelman ja yliopiston mukaan. MBA kaksoistutkinnon suorittaminen voi olla työlästä ja haastavaa, mutta myös tulokset voivat olla hyvin palkitsevia sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.

Erilaisten kaksoistutkinto-ohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää! Aloita tutkimusmatkasi tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin kaupan alan kaksoistutkinto-ohjelmiin.

Vasta lisätyt kaksoistutkinto-MBA:t

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mitä liiketalouden kaksoistutkinto tarkoittaa?

Kaksoistutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden räätälöidä koulutustaan sulauttamalla yhteen kaksi erilaista jatko-opinto-ohjelmaa. Master of Business Administration ja Executive Master of Business Administration sopivat hyvin kaksoistutkinto-ohjelmiin. MBA- ja EMBA-ohjelmissa kehitettyjä strategisen johtamisen ja ongelmaratkaisun taitoja voi soveltaa kaikkien alojen markkinoilla. Tarjolla oleviin kaksoistutkintoyhdistelmiin kuuluvat mm. seuraavat:• EMBA/MBA• MBA/Laskentatoimi• MBA/Rahoitusalan maisteri• MBA/Markkinointi• MBA/Teknologiajohtaminen• MBA/Luonnontieteiden maisteri soveltavissa tieteissä• MBA/Masters in International and Public Affairs• MBA/Juris Doctor (Oikeustiede)• MBA/Hoitotyön maisteri• MBA/Julkisen terveydenhuollon maisteri• MBA/Sosiaalityön maisteri• EMBA/Terveydenhuoltojärjestelmäjohtamisen maisteri

Mitä hyötyä kaksoistutkinnon suorittamisesta on?
Kaksoistutkinnon suorittamalla opiskelija voi erikoistua kahteen akateemiseen alaan kerralla ja tulla asiantuntijaksi liiketalouden ja jonkin muun alan ristemäkohdassa. Työnantajien silmissä hakija, joka on suorittanut kaksoistutkinnon, jossa MBA tai EMBA yhdistyy toisen alan kanssa, on pätevä kyseisen alan johtotehtäviin.

Mitä kaksoistutkinnossa opiskellaan?
Kaksoistutkinnossa liikkeenhallinnon perusaineet, kuten rahoitus, markkinointi, laskentatoimi, organisaation toiminta ja johtaminen yhdistyvät jonkin muun alan opintoihin. Tullakseen hyväksytyksi kaksoistutkinto-ohjelmaan hakijoiden tulee yleensä hakea sekä kauppakorkeakouluun että kaksoistutkinnon toisen aineen tarjoavaan tiedekuntaan (esimerkiksi oikeustieteellinen, lääketieteellinen tai ammattikorkeakoulu).

Paljonko kaksoistutkinnon suorittaminen maksaa?
Vaikka kaksoistutkinto-ohjelman suorittaminen on vaativaa ja kilpailu kovaa, vaivannäöstä on verrattain suurta hyötyä, sillä se käytännössä tarjoaa kaksi pätevyyttä yhden hinnalla. Kaksoistutkinnon suorittamisen kustannukset vaihtelevat yliopistosta toiseen. Yksityiset tahot tai samainen yliopisto voivat tarjota apurahoja tai taloudellista tukea kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen ajaksi. Kouluihin kannattaa olla suoraan yhteydessä ja tiedustella kuluista ja rahoitusmahdollisuuksista.

Miten kaksoistutkinnon suorittaminen voi edistää uraasi?
Kaksoistutkinnosta on huomattavaa ammatillista hyötyä vastavalmistuneille sekä niille, jotka ovat olleet alansa töissä jo pitkään. Olemassaolevaa pätevyyttä ja kokemusta voi vahvistaa kaksoistutkinnon akateemisella painoarvolla. Monet ammattilaiset ovat huomanneet, että MBA- tai EMBA-kaksoistutkinto voi olla avaintekijä oman alan johtotehtäviin ylentämisessä.

Mitä kaksoistutkintoon vaaditaan?
Ennen MBA- tai EMBA-kaksoistutkinto-ohjelmaan hakemista opiskelijoiden pitää toimittaa kauppakorkeakoululle ja muiden tiedekuntien hakupalveluihin osoitus tyydyttävästi suoritetuista kandidaattiopinnoista. Tämän lisäksi joidenkin kaksoistutkintoon hakevien voi täytyä esittää kielipätevyyskokeen tulokset, osoittaa, että heillä on vähintään vuoden työkokokemus ja/tai esittää jatko-opintojen pääsykokeen (kuten GMAT tai GRE) tulokset. Kun opiskelija on hyväksytty kaksoistutkinto-ohjelmaan, hänen tulee täyttää sekä tutkinnon MBA- tai EMBA-puolen että toisen alan akateemiset vaatimukset. Vaatimuksista voit lukea lisää suoraan ohjelman omilta sivuilta.

Miksi suorittaa kaksoistutkinto verkossa?
Online kaksoistutkinto-opinnot voivat tehdä jatko-opinnoista todellisuutta entistä useammille, kiitos modernin e-oppimisteknologian, joka tuo luokkahuoneen luoksesi. Tarkista kiinnostavien yliopistojen sivuilta, tarjoavatko ne verkossa suoritettavia kaksoistutkinto-ohjelmia.

Missä kaksoistutkinnon voi suorittaa?
Kaksoistutkinto-ohjelmia, jotka yhdistävät MBA- tai EMBA-tutkinnon lääketieteen, kansainvälisten asioiden, suunnittelutyön, oikeustieteen tai sosiaalityön kanssa, tarjotaan huippuyliopistoissa halki maailman. Kauppakorkeakoulut Euroopassa, Amerikoissa, Aasiassa, Oseaniassa ja muualla maailmassa tekevät yhteistyötä oman yliopistonsa akateemisten tiedekuntien tai muiden akateemisten instituutioiden kanssa tarjotakseen kilpailukykyisiä, haastavia ja arvostettuja kaksoistutkinto-ohjelmia.