EMBA - Johdon MBA

EMBA (Executive MBA) on yritysmaailman jatkotutkinto, joka on tarkoitettu ammattilaisille, joilla on jo huomattava määrä työkokemusta. EMBA-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille tietoa ja taitoja, joilla he voivat edistää uraansa ja usein nousta johdon ja hallinnon johtotehtäviin. Suurimman osan EMBA-ohjelmista voi suorittaa alle kahdessa vuodessa ja ne on suunniteltu siten, että opiskelijat voivat hankkia tutkinnon ja jatkaa töissäkäymistä. Tämä on tärkeä osa EMBA-ohjelmia, sillä opiskelijoiden toivotaankin tuovan työssä hankkimaansa tietotaitoa oppimisympäristöön.
EMBA-tutkintoa suorittavat opiskelijat tulevat sekä yksityiseltä, voittoa tavoittelemattomalta että valtiolliselta sektorilta ja erilaisilta teollisuusaloilta. Useat EMBA-ohjelmia tarjoavat yliopistot tarjoavat myös mahdollisuuden etäopiskeluun. EMBA-tutkinnon kurssisisältöön kuuluvat yritysmaailman perusteet kuten rahoitus, markkinointi ja laskentatoimi, ja se saattaa myös painottaa erilaisten yrityssektoreiden johtamista tai hallintoa.

Erilaisia EMBA-ohjelmia on valtava määrä - älä anna sen estää sinua! Aloita tutustumalla alla lueteltuihin suosituimpiin EMBA-tutkintoihin.

Vasta lisätyt EMBA tutkinnot

Cornell SC Johnson College of Business, Cornell University

Executive MBA / MS terveydenhuollon johtamisessa

Tammikuu 17, 2019
Terveydenhuollon ammattilaisten valmistelu muutosten helpottamiseksi ja innovoinnin edistämiseksi organisaatioilta ja koko toimialalta.

Bologna Business School

Kansainvälinen Executive MBA

Tammikuu 12, 2019
Kansainvälinen Executive MBA on suunnattu johtajille, ammattilaisille ja konsultteille, jotka haluavat ohjata yrityksiä digitaalisen muutoksen ja kansainvälisen kasvun prosessissa, tietäen, että nämä haasteet määräävät niiden kilpailuetua lähitulevaisuudessa. Master tuo digitaaliset innovaatiot liiketoimintapäätösten keskipisteeseen ja luo arvoa tu… [+]otemerkeille, palveluille ja kuluttajille, kehittää kokonaisvaltaista lähestymistapaa tietämykseen ja asettaa digitaaliset taidot vapaiksi pelkästään teknisistä ja erikoistuneista keskustelupöydistä ja liittävät ne koko organisaatioon . [-]

EAE Global

Global Executive MBA

Joulukuu 21, 2018
Maailmanlaajuinen Executive MBA opetetaan Madridin kampuksella ja sillä on myös hybridi-opiskelu. Se lisää mahdollisuuksia laajentaa rajoja asiakkaiden, kilpailun ja toimittajien globalisoituneissa markkinoilla.

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on EMBA?

Johdon MBA (EMBA) on kauppatieteiden jatkotutkinto. Ohjelmat on suunniteltu erityisesti keski- ja johtotason työssäkäyville ammattilaisille, ja niissä opiskelijat pääsevät käsiksi tietoon ja välineisiin, jotka voivat auttaa heitä eteenpäin urallaan. EMBA-tutkintoja suorittavat opiskelijat insinööreistä yrittäjiin, ja jokainen tuo oman ainutlaatuisen työkokemuksensa mukanaan toimistosta luokkahuoneeseen. Suurin osa opiskelijoista jatkaa täysipäiväistä työssäkäymistä opintojen ohella, ja monet saavat tukea tutkinnon suorittamiseen työnantajiltaan. EMBA kurssisisältö vahvistaa edelleen yritysmaailman peruspilareita rahoitusta, markkinointia ja laskentatointa, ja painottaa erityisesti johtajuuskoulutusta - aiheina esimerkiksi globalisaatio ja strateginen ajattelu - kaikilla osa-alueilla. Koska monet EMBA-ohjelmista valmistuneet etenevät johtotehtäviin, valmennus on erityisen tärkeää. Lyhyesti, EMBA tarjoaa keskijohdolle tilaisuuden edistää ammatillista kehitystään ja pitää silti kiinni työelämän sitoumuksistaan.


Miten EMBA eroaa perinteisestä MBA-tutkinnosta?

EMBA muistuttaa MBA-tutkintoa monella tapaa, mutta ero on siinä, että EMBA on suunnattu uransa keskivaiheilla oleville ammattilaisille, jotka aikovat samanaikaisesti tehdä töitä ja opiskella. Koska useimmilla EMBA-opiskelijoilla on huomattavaa kokemusta työmaailmasta, EMBA-ohjelmien opintosisältö keskittyy johtamistaitojen kehittämiseen, minkä ansiosta valmistuneet nousevat helpommin johtotehtäviin yrityksessään. Siinä missä MBA-opiskelijat usein aloittavat tutkinto-opintonsa heti perusopintojen suorittamisen jälkeen, EMBA on suunnattu päälliköille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus. Koska EMBA on suunnattu täyspäiväisesti työssäkäyville opiskelijoille, aikataulu on suunniteltu joustavaksi ja tunnit järjestetään yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Tavallisessa EMBA-ohjelmassa opiskelijat voivat myös valmistua kahdessa vuodessa tai jopa nopeammin. Ja vaikka EMBA-ohjelmien lukukausimaksut voivat olla perinteisten MBA-ohjelmien maksuja korkeampia, niihin liittyy merkittävä mahdollinen kannustin: suurin osa työnantajista on valmis maksamaan koko EMBA-tutkinnon kulut tai ainakin osan niistä, kunhan he tunnustavat tutkinnon hyödyt.

Millaisia ​​EMBA-ohjelmia on ja missä?

Sen jälkeen kun ensimmäinen EMBA-ohjelma toteutettiinnoin 70 vuotta sitten Chicagon yliopiston Booth School of Businessissa, ala on kasvanut räjähdysmäisesti. Nykyään lähes 300 collegea ja yliopistoa yli 45 maassa halki maailman tarjoavat yli 400 erilaista ohjelmaa, jotka on räätälöity vastaamaan yksilön tarpeita. Australiasta Hong Kongiin jostain löytyy EMBA-ohjelma jokaisen opiskeliijan tarpeisiin - oli kiinnostuksenkohteena sitten rahoitus, globalisaatio, johtamisen kehittäminen tai jokin muu. Pohtimalla omia tavoitteita ja tutustumalla läpikotaisesti useisiin tarjolla oleviin ohjelmiin opiskeliljat voivat löytää ohjelman, joka parhaiten vastaa heidän tarpeisiinsa, tavoitteisiinsa ja aikatauluunsa.

Mitä hyötyä EMBA-tutkinnosta on?

EMBA-tutkinto on suunnattu erityisesti keskijohdolle, ja niinpä opetusta tarjotaan juuri niissä taidoissa, joita tämä joukko uralla etenemiseen tarvitsee, kun taas perinteiset MBA-ohjelmat on yleensä suunniteltu vastavalmistuneille. EMBA-opiskelijoiden ja ohjelmista valmistuneiden mukaan yksi EMBA-ohjelmien hieno puoli ovat odottamattomat verkostoitumismahdollisuudet, joita tutkintoa suorittaessa ja vielä opintojen päätyttyäkin tulee vastaan. Jokainen EMBA-opiskelija tuo mukanaan luokkahuoneeseen oman ainutlaatuisen osaamisensa, ja opiskelijoita kannustetaan jakamaan osaamistaan ja oppimaan toisiltaan. Juuri tämän vuoksi useat EMBA-ohjelmat harjoittavat laajaa yhteistyötä opiskeljoiden/tiimien kesken sekä tiedekunnan henkilökunnan kanssa. Tästä seurauksina ovat sekä dynaaminen oppimiskokemus luokkahuoneessa että elinikäinen ammatillisten ja henkilökohtaisten suhteiden verkosto.

Mitä EMBA maksaa?

EMBAn kustannukset voivat vaihdella suurestikin koulusta toiseen: 25 000 dollarista 170 000 dollariin. Opintoja harkitsevien ei kuitenkaan kannata säikähtää hintalappua. Vaikka lukukausimaksut saattavat aluksi vaikuttaa perinteisten MBA-ohjelmien maksuja korkeammilta, tukivaihtoehtoja on paljon - apurahoista muunlaisiin tukijärjestelmiin ja aina työnantajan maksamiin lukukausimaksuihin asti.

EMBA-ohjelman valitseminen

EMBA-ohjelman kustannukset ovat korkeat ja opintojen suorittaminen työssäkäymisen ja muiden sitoumusten ohella raskasta, ja niinpä päätös tutkinnon suorittamisesta on merkittävä. Potentiaalisten opiskelijoiden kannattaa etsiä arvostettuja ohjelmia, jotka tarjoavat laajoja ja syvällisiä akateemisia mahdollisuuksia. Oppilaitoksen sijainti lähellä kotia ja työtä on tietysti hyvä asia niille, jotka aikovat jatkaa työssäkäymistä, mutta tarjolla on myös useita online EMBA ohjelmia jotka voivat auttaa niitä opiskelusta kiinnostuneita, jotka eivät pääse fyysisille oppitunneille. Sähköposti, verkkokonferenssit, podcastit ja online ilmoitustaulut ovat mahdollistaneet sen, että opiskelijat voivat saada korkeatasoista EMBA-opetusta etäopintoina ja oman kiireisen aikatalulunsa vaatimusten mukaan.


Miksi valita EMBA?

Kun työntekijä päättää suorittaa EMBA-tutkinnon, on kyse sijoituksesta ammatilliseen tulevaisuuteen. Ja tuottava sijoitus onkin, ainakin Graduate Management Admission Councilin mukaan, joka vastikään uutisoi, että EMBA-opiskelijat ovat jatkuvasti hyvin tyytyväisiä ohjelmiinsa sekä siihen, kuinka ne hyödyttävät heitä tulevaisuudessa. EMBA tarjoaa tietoa ja itseluottamusta, joiden avulla nousta seuraavalle ammatilliselle tasolle, ja opettaa kriittistä ajattelua ja strategisia päätöksentekotaitoja, jotka epäilemättä luotsaavat uraa eteenpäin.